Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn, tel. 89 527 20 03

Wymiar czasu pracy:  0,75 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu,
 • wykształcenie wyższe licencjackie i/lub magisterskie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, zamówień publicznych, ustawy postepowania administracyjnego,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Zadania i czynności na stanowisku specjalisty:

 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową i pocztą elektroniczną,
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Poradni,
 • realizacja zamówień związanych z zakupami realizowanymi przez Poradnię
 • archiwizowanie danych,
 • kontrola stanu posiadania i bieżąca dbałość o zasoby Poradni,
 • obsługa BIP, e-PUAP oraz SIO.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy z przebiegiem opisu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenia, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty” lub na e-mail Poradni: sekretariat@ppp1.olsztyn.eu w tytule Specjalista

Termin składania dokumentów – 25.01.2021 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

link do BIP PP-P Nr 1 UE-logo link do olsztyn.eu